Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

Τι είναι το Strategic Marketing

Τι είναι το strategic marketing

Ο όρος μάρκετινγκ αναφέρεται στις ενέργειες που γίνονται για την προσέλκυση κοινού σε μια επιχείρηση. Στόχος είναι να ενδιαφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται και να έρθουν σε επαφή με περιεχόμενο που θα τους πείσει τελικά να γίνουν πελάτες της εν λόγω επιχείρησης

Ωστόσο, δεδομένου ότι το μάρκετινγκ σε βοηθά να προσελκύσεις άτομα στην επιχείρησή σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις πώς να τους προσελκύσεις και ακόμη περισσότερο, ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί. 

Χωρίς αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες, οι διαδικασίες μάρκετινγκ είναι δύσκολο να επιτύχουν. Οι πληροφορίες αυτές λοιπόν λαμβάνονται μέσω του strategic marketing. 

Στην ουσία, το strategic marketing πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις που έχουν μια σαφή και τεκμηριωμένη στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητες. 

Λειτουργεί μακροπρόθεσμα και αποτελεί το θεμέλιο, πάνω στο οποίο βασίζονται όλες οι λήψεις αποφάσεων του μάρκετινγκ.

Η στρατηγική μάρκετινγκ έχει ορισμένους πολύ ξεκάθαρους στόχους που προσπαθεί να επιτύχει, που ουσιαστικά αφορούν στη δημιουργία ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που επιτρέπει τη μελλοντική κερδοφόρα ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η διαδικασία του στρατηγικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας και τον καθορισμό στόχων που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της συνολικής στρατηγικής μάρκετινγκ.

Ας δούμε αναλυτικά τις φάσεις της διαδικασίας του strategic marketing, καθώς και τη σημασία του για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Φάσεις Διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ

Οι φάσεις υλοποίησης του Strategic Marketing

Δεδομένου ότι το strategic marketing επηρεάζει άμεσα πολλά στοιχεία της συνολικής στρατηγικής μάρκετινγκ, είναι σημαντικό να γίνει προσεκτική προσέγγιση της διαδικασίας.

Παρακάτω μπορείς να βρεις τις διάφορες φάσεις μιας διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ:

1. Φάση Σχεδιασμού

Το πρώτο στάδιο του στρατηγικού μάρκετινγκ είναι η φάση του σχεδιασμού. Είναι το πιο κρίσιμο βήμα, καθώς αποτελεί τη βάση των προσπαθειών σου. 

Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζεται ο επιχειρηματικός σου σκοπός, οι ανάγκες και οι στόχοι που θέλεις να πετύχεις, καθώς η διαδικασία αυτή θα σε βοηθήσει να τους πετύχεις.

Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, θα είναι δύσκολο να προχωρήσεις στα επόμενα βήματα, αφού δεν θα είναι ξεκάθαρος ο στόχος πίσω από τις προσπάθειες μάρκετινγκ, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη δημιουργία ενός σταθερού στρατηγικού πλάνου που θα οδηγήσει στην επιτυχία.

2. Φάση ανάλυσης

Η φάση της ανάλυσης περιλαμβάνει μια εξωτερική ματιά στο πώς η επιχείρηση σου ανταποκρίνεται στους ανταγωνιστές και στον κλάδο σου. 

Σε αυτό το στάδιο, πολλές επιχειρήσεις διεξάγουν έρευνα αγοράς και αναλύσεις ανταγωνιστών.

Η έρευνα αγοράς θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις την εικόνα του κλάδου σου, τις τρέχουσες τάσεις, το μερίδιο αγοράς, ενώ θα αποκτήσεις και μια συνολική αίσθηση του ανταγωνισμού. 

Οι πληροφορίες αυτές θα σε βοηθήσουν τελικά να ανακαλύψεις αν οι στόχοι σου είναι επιτεύξιμοι. 

Μπορείς να δεις τις μαρτυρίες πελατών των ανταγωνιστών για να καταλάβεις τι αναζητά το κοινό-στόχο σου που δεν παρέχουν εκείνοι, ώστε να δημιουργήσεις το προϊόν/υπηρεσία που αναζητά ο ιδανικός πελάτης σου.

Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να μελετήσεις το κοινό-στόχο σου και να δημιουργήσεις buyer personas (περσόνες αγοραστών), με στόχο την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης κατανόησης του ποιοι είναι οι πελάτες σας, οι ανάγκες, οι επιθυμίες, τα ενδιαφέροντά τους κ.ά.

3. Φάση Ανάπτυξης

Μόλις έχεις αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα του κλάδου σου και του πώς θα πρέπει να παρουσιαστείς στην αγορά, το επόμενο βήμα είναι να αναπτύξεις το σχέδιο μάρκετινγκ

Αυτό το στάδιο σχετίζεται πιο στενά με την πτυχή του μάρκετινγκ που είναι περισσότερο γνωστή, δηλαδή με την καθιέρωση των τακτικών, που ενημερώνονται από τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ.

Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται το μίγμα μάρκετινγκ, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχεις τους στόχους σου από την πρώτη φάση σχετικά με τις πληροφορίες που ανακάλυψες κατά τη δεύτερη φάση.

Ένα μίγμα μάρκετινγκ αποτελείται από τα 4π του Marketing: προϊόν, τιμή, διάθεση και προώθηση.

Αυτή η φάση θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις, να τιμολογήσεις, να διαθέσεις στην αγορά και να προωθήσεις το προϊόν/υπηρεσία σου στο σωστό κοινό, που είναι έτοιμο και πρόθυμο να το αγοράσει.

4. Φάση Υλοποίησης

Η τελική φάση της διαδικασίας είναι όταν οι προσπάθειες στο μάρκετινγκ της επιχείρησης σου αρχίζουν να έχουν κάποια επίδραση. 

Θα αρχίσει λοιπόν να εφαρμόζεται και να υλοποιείται η στρατηγική που έχεις αναπτύξει με βάση τον προγραμματισμό και την έρευνα αγοράς που διεξήγαγες. 

Θα λανσάρεις το προϊόν σου στην αγορά και θα αρχίσουν οι πωλήσεις.

Μετά την υλοποίηση, είναι επίσης σημαντικό να αφιερώσεις χρόνο για να ελέγξεις τις διαδικασίες και να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται. 

Καθώς η αγορά εξελίσσεται διαρκώς, μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσεις ορισμένα πράγματα από τη δεύτερη φάση λόγω νέων τάσεων ή μεταβαλλόμενων ενδιαφερόντων των καταναλωτών.

Η σημασία του Strategic Marketing

Η σημασία του Strategic Marketing

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που το strategic marketing είναι τόσο σημαντικό για μια επιχείρηση και καθένας από αυτούς συμβάλλει τελικά στην καλύτερη απόδοσή της, όπως μπορείς να παρατηρήσεις παρακάτω:

1. Αύξηση των κερδών

Αρχικά, αν δεν υπάρχει μια σταθερή στρατηγική μάρκετινγκ, ό,τι κι αν κάνεις δεν θα αποφέρει ποτέ τη μέγιστη απόδοση της επιχείρησής σου. 

Η βασική λειτουργία του μάρκετινγκ είναι να φέρει σε μια επιχείρηση πολύ μεγαλύτερα κέρδη απ’ όσο κοστίζει η ίδια η επένδυση. 

Η απόδοση της επένδυσης δεν μπορεί να μεγιστοποιηθεί εάν δεν έχει εξεταστεί μια προσέγγιση στρατηγικού μάρκετινγκ.

2. Αποτελεσματικός έλεγχος των ευκαιριών μιας επιχείρησης

Δεύτερον, δεν μπορείς να αξιολογήσεις αποτελεσματικά τις ευκαιρίες της επιχείρησής σου εάν δεν υπάρχει μία στρατηγική μάρκετινγκ που θα σε καθοδηγεί και θα σε βοηθά να τις «ελέγξεις». 

Για να εξετάσεις αν μια συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σωστή, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις τις αξίες, τους στόχους, το κοινό-στόχο σου, αλλά και το πώς θέλεις να τοποθετηθείς ενάντια στους ανταγωνιστές, και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει σημαντικά το strategic marketing. 

3. Διασφάλιση παραγωγικότητας & συνεργασίας ομάδας marketing

Χωρίς μια κυρίαρχη στρατηγική μάρκετινγκ στην επιχείρησή σου, είναι δύσκολο να διασφαλίσεις ότι όλο το προσωπικό κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Αναμφισβήτητα, για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ένα ενωμένο εργατικό δυναμικό που εργάζεται για έναν ενιαίο σκοπό, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί χάρη στο strategic marketing.

4. Αποτελεσματική διαχείριση πόρων και χρόνου

Τέλος, χωρίς την ακρίβεια και τη σαφήνεια που προσφέρει η στρατηγική μάρκετινγκ, η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 

Πόροι, χρήματα και χρόνος μπορεί να επενδύονται και να σπαταλούνται σε εντελώς λάθος δραστηριότητες ή σε σωστές δραστηριότητες που στοχεύουν όμως σε λάθος κοινό-στόχο.

Οι ακριβείς διαδικασίες παρακολούθησης της απόδοσης μιας επιχείρησης που παρέχει το strategic marketing, μπορούν να αποτρέψουν ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού από το να σπαταληθεί λανθασμένα ή άσκοπα. 

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι το strategic marketing κακώς συνδέεται συχνά ως όρος αποκλειστικά και μόνο με τις μεγάλες επιχειρήσεις και με τα υψηλά budget. 

Το στρατηγικό μάρκετινγκ είναι απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση που θέλει να πετύχει κερδοφόρα ανάπτυξη.

Ελπίζουμε το άρθρο αυτό να σε βοήθησε να κατανοήσεις τις φάσεις της διαδικασίας, αλλά και τη σημασία του στρατηγικού μάρκετινγκ για την εμπορική επιτυχία μιας επιχείρησης.

Στην skg.education μπορούμε να σε βοηθήσουμε να εξελίξεις τις δεξιότητες σου με σεμινάρια marketing, ώστε να μάθεις τα πάντα για το strategic marketing, αλλά και πώς να φτιάχνεις στην πράξη ένα ολοκληρωμένο marketing strategy για να απογειώσεις τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας σου ή να αναζητήσεις μια υψηλόβαθμη θέση εργασίας.