Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

Τα 4π του Marketing

Τα 4π του marketing

Όταν επιχειρείς να ασχοληθείς με το μάρκετινγκ, θα πρέπει να δώσεις έμφαση στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Ένα βασικός όρος που αφορά στο σχεδιασμό της στρατηγικής, είναι το “Μίγμα Μάρκετινγκ” ή “τα 4π του μάρκετινγκ”.

Τα 4π είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εφαρμοστούν, προκειμένου μια επιχείρηση να καταφέρει να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες, ώστε ένα προϊόν της να γίνει γνωστό ή να πουληθεί.

Συγκεκριμένα, τα 4p είναι το προϊόν (product), η τιμή (price), η διάθεση (place) και η προώθηση (promotion) και αναφέρονται συχνά ως “μίγμα μάρκετινγκ”. Σχετίζεται με μια σειρά από διαθέσιμα εργαλεία και μεταβλητές που βοηθούν στην ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των αγορών. 

Τα 4π λοιπόν, έχουν να κάνουν με παράγοντες που αφορούν στην πώληση ενός προϊόντος ως προς το:

 • Τι θέλουν οι καταναλωτές;
 • Πώς το προϊόν -ή η υπηρεσία- ανταποκρίνεται ή αποτυγχάνει να καλύψει τις επιθυμίες του καταναλωτή;
 • Πώς γίνεται αντιληπτό στον κόσμο;
 • Πώς ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό; 
 • Πώς η εταιρεία που το προσφέρει αλληλεπιδρά με τους πελάτες της;

Το μίγμα μάρκετινγκ 4p

Το αρχικό μίγμα μάρκετινγκ, ή 4p marketing, όπως προτάθηκε από τον marketer και ακαδημαϊκό Jerome E. McCarthy, παρέχει ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ. 

Συνοψίζοντας αποτελεσματικά τους 4 πυλώνες του επιχειρηματικού κύκλου, το μίγμα μάρκετινγκ του McCarthy έχει γίνει έκτοτε ένα από τα πιο χρήσιμα και ευρέως αποδεκτά πλαίσια στις επιχειρήσεις.

Η ικανότητα ή μη μιας επιχείρησης να εφαρμόσει τα 4π του μάρκετινγκ μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της ευημερίας και της αποτυχίας της.

Κάθε ένα από τα 4π βασίζεται και αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα, ενώ διέπεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες εντός της ίδιας της επιχείρησης και της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς. 

Πρωταρχικός στόχος τους είναι να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών εμποδίων για την ευρεία προσαρμογή του προϊόντος και τη σταθερή επιτυχία του.

Τα 4p του μάρκετινγκ

Υπάρχει μία δυναμική σχέση ανάμεσα στα 4π του μάρκετινγκ. Κάθε στοιχείο θεωρείται εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα για την χάραξη στρατηγικής.

1. Προϊόν

Το προϊόν (Product) είναι το αγαθό ή η υπηρεσία που διατίθεται στην αγορά, στο κοινό-στόχο.

Σε γενικές γραμμές, ένα επιτυχημένο προϊόν καλύπτει μια ανάγκη που υπάρχει επί του παρόντος στην αγορά ή προσφέρει μια νέα εμπειρία στον πελάτη, πράγμα που δημιουργεί ζήτηση. 

Για παράδειγμα, το αρχικό iPhone κάλυπτε την ανάγκη στην αγορά για μια απλοποιημένη συσκευή που συνδύαζε ένα τηλέφωνο με ένα iPod.

Κατά τη δημιουργία ενός προϊόντος είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το κοινό-στόχος, οι μοναδικές του ανάγκες και ορισμένες ερωτήσεις όπως:

 • Ποιο είναι το προϊόν;
 • Τι κάνει το προϊόν αυτό; Ανταποκρίνεται σε μια ανεκπλήρωτη ανάγκη ή παρέχει μια νέα εμπειρία;
 • Ποιο είναι το κοινό-στόχος του προϊόντος;
 • Σε τι διαφέρει το συγκεκριμένο προϊόν από αυτό που προσφέρουν οι άλλοι;

2. Τιμή

Η τιμολόγηση (Price) είναι ο καθορισμός του κόστους ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Κατά την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην αγορά, είναι σημαντικό να οριστεί μια τιμή που είναι ταυτόχρονα προσιτή στην αγορά-στόχο και πληροί τους στόχους μιας επιχείρησης. 

Η τιμολόγηση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική επιτυχία ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, αν τιμολογήσεις το προϊόν σου πολύ ψηλά για το κοινό που στοχεύεις, τότε πολύ λίγοι από αυτούς πιθανότατα θα το αγοράσουν. 

Ομοίως, μία ιδιαίτερα χαμηλή τιμή σε ένα προϊόν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι κατώτερης ποιότητας και να μειώσει τις πιθανότητες κέρδους. 

Για να προσδιορίσεις μία επιτυχημένη τιμή προϊόντος θα πρέπει να κατανοήσεις πλήρως το κοινό-στόχο και την προθυμία του να πληρώσει για να αποκτήσει το προϊόν σου. 

Κατά τον προσδιορισμό της τιμής ενός προϊόντος θα πρέπει λάβεις υπόψη τα παρακάτω:

 • Ποιο είναι το εύρος τιμών των ανταγωνιστών του προϊόντος σου;
 • Ποιο είναι το εύρος τιμών του κοινού-στόχου;
 • Ποια τιμή είναι πολύ υψηλή για το κοινό σου και ποια πολύ χαμηλή;
 • Ποια τιμή ταιριάζει καλύτερα στην αγορά-στόχο σου;

3. Διάθεση

Η διάθεση (Place) αφορά στο/στα κανάλι/α διάθεσης και διανομής που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του προϊόντος στον πελάτη, αλλά και στο μέρος όπου αποθηκεύεται ή/και πωλείται το προϊόν.

Όπως και η τιμή, η εύρεση του κατάλληλου μέρους για την αγορά και την πώληση του προϊόντος αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την προσέγγιση του κοινού-στόχου. 

Λόγω της κυριαρχίας του ψηφιακού κόσμου, ο τρόπος πώλησης ενός προϊόντος έχει εξελιχθεί, από μικρά τοπικά καταστήματα μέχρι παγκόσμιους παραγωγούς. 

Εάν το προϊόν τοποθετηθεί σε ένα μέρος που ο πελάτης-στόχος δεν επισκέπτεται, τότε πιθανότατα δεν θα επιτύχεις το στόχο πωλήσεών σου. Το σωστό μέρος όμως μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση του προϊόντος με το κοινό-στόχο και να οδηγήσει στην επιτυχία του.

Για παράδειγμα, φαντάσου ότι πουλάς ένα αθλητικό παπούτσι και η αγορά-στόχος είναι αθλητές μεταξύ 20 και 30 ετών. Επομένως αποφασίζεις να προωθήσεις το προϊόν σου σε αθλητικά περιοδικά και να το πουλήσεις σε εξειδικευμένα καταστήματα αθλητικών ειδών. 

Εστιάζοντας στα καταστήματα αθλητικών ειδών και όχι στα καταστήματα παπουτσιών γενικά, στοχεύεις σε ένα συγκεκριμένο μέρος που ταιριάζει καλύτερα στο μίγμα μάρκετινγκ σου.

Για να αποφασίσεις το καλύτερο μέρος για την αγορά και την πώληση του προϊόντος σου, θα πρέπει να ερευνήσεις τα φυσικά ή ψηφιακά μέρη όπου ψωνίζει το κοινό-στόχο σου και ενημερώνεται. 

Κατά τη συγκεκριμένη έρευνα για την διάθεση-διανομή του προϊόντος σου θα πρέπει να έχεις κατά νου τις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Πού θα πουλήσεις το προϊόν σου;
 • Πού και πώς ψωνίζει το κοινό-στόχος σου;
 • Ποια κανάλια διάθεσης είναι καλύτερα για την προσέγγιση της αγοράς-στόχου σου;

4. Προώθηση

Προώθηση (Promotion) είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαφήμιση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου. Μέσω της προώθησης, το προϊόν γνωστοποιείται μέσω μιας αποτελεσματικής καμπάνιας μάρκετινγκ που έχει απήχηση στο κοινό-στόχο.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να προωθήσεις το προϊόν σου. Ορισμένες παραδοσιακές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη διαφήμιση “από στόμα σε στόμα”, έντυπες και τηλεοπτικές διαφημίσεις. 

Στην ψηφιακή εποχή, ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περισσότερα διαθέσιμα κανάλια μάρκετινγκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων, όπως το content marketing, το e-mail marketing και το social media marketing.

Μερικές κρίσιμες ερωτήσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική προώθηση ενός προϊόντος είναι οι εξής:

 • Ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να προσεγγίσεις το κοινό-στόχο σου;
 • Ποια κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά για το κοινό-στόχο σου;
 • Ποιες διαφημιστικές προσεγγίσεις είναι πιο πειστικές για το κοινό-στόχο σου;

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιο είναι το πιο σημαντικό από τα 4π του μάρκετινγκ;

Όλα, δηλαδή και τα 4π —προϊόν, τιμή, διάθεση και προώθηση— αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής μάρκετινγκ.

Το κάθε ένα από αυτά λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Ανάλογα με τη φάση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, μπορεί να χρειαστεί να εστιάσεις περισσότερο σε κάποιο/α από αυτά.

Για παράδειγμα, μπορεί να εστιάσεις στο προϊόν και την τιμή στα αρχικά στάδια, ενώ η διάθεση και η προώθηση να τεθούν σε προτεραιότητα σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν πρόκειται να εισαχθεί το προϊόν στην αγορά.

2. Είναι ακόμη χρήσιμα τα 4π του μάρκετινγκ;

Αν και το μίγμα μάρκετινγκ με τα 4π υπάρχει από τη δεκαετία του 1950, το μοντέλο εξακολουθεί να θεωρείται χρήσιμο, ακόμη και κατά τη γρήγορη εξέλιξη του μάρκετινγκ και τη σταδιακή ψηφιοποίηση του. Τα 4p marketing θεωρούνται ως βάση ανάπτυξης αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ.

3. Υπάρχουν άλλα μοντέλα-μίγματα μάρκετινγκ, εκτός από τα 4π του marketing;

Στα 4π του μάρκετινγκ οι μεταβλητές που ενεργούν είναι τέσσερις. Με το πέρασμα των χρόνων εμφανίστηκαν και άλλα μοντέλα, όπως τα 5p, τα 7p ή τα 5c, με ανάλογη αύξηση των μεταβλητών.

Τα 5P (product, price, place, promotion και people): Το συγκεκριμένο μοντέλο επικεντρώνεται στην εμπειρία των πελατών και του προσωπικού κατά τη διαδικασία μάρκετινγκ, στη συμπεριφορά ενός πελάτη και στη συνολική του ικανοποίηση από την επιχείρηση.

Τα 7P: Σε αυτές τις μεταβλητές, εκτός από τα παραπάνω 5 π του μάρκετινγκ, προστίθενται οι “διαδικασίες” και τα “φυσικά στοιχεία”. Αφορούν σε εκτιμήσεις για τις διαδικασίες που καθορίζουν την εμπειρία του πελάτη και της εξυπηρέτησής του και τα φυσικά στοιχεία που πρέπει να δει η αγορά-στόχος για να μετατραπούν σε πελάτες (ιστότοποι/οθόνες καταστημάτων).

Τα 5 C (company, collaborators, customers, competitors, and climate): Εκτός από τις παρεμφερείς ανησυχίες με αυτά των 4 ή 5P, τα 5C αφορούν σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως πιθανές εξωτερικές συνεργασίες και ανταγωνιστική έρευνα.

Συμπέρασμα για 4p marketing

Τα 4π του μάρκετινγκ αναφέρονται ως μίγμα μάρκετινγκ. Πρόκειται για τα βασικά στοιχεία που εμπλέκονται στο σχεδιασμό μιας ολιστικής στρατηγικής μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που έχουν σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Έτσι, παρ’ όλες τις τεχνολογικές αλλαγές, η ιδέα των 4π του μίγματος μάρκετινγκ που ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1950 εξακολουθεί να είναι επίκαιρη, χρήσιμη και εφαρμόσιμη σήμερα. 

Οι πλατφόρμες και τα εργαλεία μάρκετινγκ έχουν σίγουρα αλλάξει με την πάροδο των χρόνων, όμως οι βάσεις και τα θεμέλια παραμένουν σταθερά.

Ελπίζουμε το άρθρο αυτό να σε βοήθησε στην προσέγγιση του μοντέλου των 4π, ενός βασικού μίγματος μάρκετινγκ, που είναι απαραίτητο για μία ολοκληρωμένη στρατηγική.

Στο skg.marketing μπορούμε να σε βοηθήσουμε να εξελίξεις τις δεξιότητες σου με σεμινάρια marketing ώστε να μάθεις πώς να φτιάχνεις στην πράξη ένα ολοκληρωμένο marketing strategy για να απογειώσεις τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας σου ή να αναζητήσεις μια υψηλόβαθμη θέση εργασίας.