Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

Communication Management Training

Απογειώστε την παραγωγικότητα, την ομαδική επικοινωνία και την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές της skg.education θα σας παρέχουν τα εργαλεία, τις γνώσεις και τους πόρους που χρειάζεστε.

Είτε θέλετε να βελτιώσετε τις δικές σας επικοινωνιακές δεξιότητες είτε να επενδύσετε στην εξέλιξη της ομάδας σας, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το “Communication Management Training” είναι ιδανικό για οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, να προωθήσουν την ομαδική συνεργασία και να εδραιώσουν την εταιρική κουλτούρα τους.

Είναι κατάλληλο για ομάδες όλων των μεγεθών, από μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups), έως μεγάλους εταιρικούς οργανισμούς.

Στόχοι προγράμματος

Με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα Communication Management Training, θα μάθετε πώς να:

  • Επικοινωνείτε με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα
  • Ενθαρρύνετε τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας σας
  • Αναπτύξετε κοινή γλώσσα κατανοητή από όλη την ομάδα
  • Διαχειρίζεστε συγκρούσεις και να ενισχύετε την εμπιστοσύνη
  • Αυξήσετε της συμμετοχή και τη δέσμευση των μελών της ομάδας στο όραμα και τα projects της εταιρείας
  • Ενισχύσετε τη συναισθηματική νοημοσύνη των μελών της ομάδας σας
  • Αναπτύξετε αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας
  • Καθιερώσετε μια κουλτούρα που ενθαρρύνει την εποικοδομητική ανατροφοδότηση

 

Κάντε το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της επικοινωνίας στην επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα.

Πώς γίνεται η εκπαίδευση;

Όλα τα παρακάτω εργαλεία και τεχνικές του “Communication Management Training” προγράμματος μας, είναι εξαιρετικά απαραίτητα και χρήσιμα για τη βελτίωση της επικοινωνίας, την προώθηση της συνεργασίας και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα εταιρικό περιβάλλον.

1. Ομαδικό και ατομικό brainstorming

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την αξιοποίηση δημιουργικής σκέψης με σκοπό την ανάπτυξη μιας σειράς ιδεών για ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή πρόκληση.

Γίνεται σε ομάδες ή ατομικά, επιτρέποντας σε όλους να συνεισφέρουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

2. Παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις

Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάληψη διαφορετικών ρόλων από τα μέλη της ομάδας προκειμένου να εξερευνήσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση ή σενάριο.

Επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να εξασκηθούν και να μάθουν νέες δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση.

3. Team bonding activities

Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ τους.

Παραδείγματα: ομαδικές προκλήσεις, ασκήσεις εμπιστοσύνης, παιχνίδια επίλυσης προβλημάτων και δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

4. Συντονισμένες συζητήσεις

Η διευκόλυνση των συζητήσεων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη συλλογή πληροφοριών από την ομάδα και τη διασφάλιση της ακρόασης όλων.

Ο συντονιστής βοηθάει να παραμείνει η συζήτηση εστιασμένη στο θέμα και καθοδηγεί την ομάδα προς την επίτευξη συναίνεσης ή λύσης.

5. Ομαδικές δραστηριότητες

Οι ομαδικές δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν τα μέλη να συνεργαστούν σε μικρότερες ομάδες με συγκεκριμένο στόχο, για την ανταλλαγή ιδεών ή την επίλυση προβλημάτων.

Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την οικοδόμηση σχέσεων και την προώθηση της συνεργασίας.

6. Αξιολογήσεις και έρευνες

Οι αξιολογήσεις και οι έρευνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας εντός της ομάδας, καθώς και τον καθορισμό των δυνατών και αδύνατων χαρακτηριστικών του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Παρέχουν χρήσιμη ανατροφοδότηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της επικοινωνίας εντός της ομάδας.

7. Εργαλεία και τεχνικές συνεργασίας

Τα εργαλεία συνεργασίας, όπως η ομαδική συνομιλία και η τηλεδιάσκεψη, μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας να παραμείνουν συνδεδεμένα ακόμη και όταν δεν βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία.

Τεχνικές όπως ο προγραμματισμός σε ζεύγη και η μάθηση σε ζεύγη μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας να μάθουν το ένα από το άλλο.

8. Εκπαίδευση ηγεσίας

Η εκπαίδευση ηγεσίας βοηθά τους ηγέτες των ομάδων να κατανοήσουν το ρόλο τους στην ομάδα και πώς να παρακινούν και να διαχειρίζονται καλύτερα τα μέλη της ομάδας τους.

Μπορεί επίσης να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ή να εξελίξουν τις δικές τους ηγετικές ικανότητες.

9. Δραστηριότητες λήψης αποφάσεων

Οι δραστηριότητες λήψης αποφάσεων επιτρέπουν στις ομάδες να εξασκηθούν στη συνεργασία για τη λήψη αποφάσεων που είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της ομάδας.

Βοηθούν στην προώθηση της συνεργασίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας.

Επικοινωνήστε σήμερα

Πετύχετε τους στόχους σας αναπτύσσοντας αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας και καθιερώνοντας την εταιρική σας κουλτούρα, σήμερα! Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καθορίσουμε τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας.