Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχεις για μια καριέρα στο HR;

Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχεις για μια καριέρα στο HR;

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων δεν αφορά μόνο την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού όταν προκύπτουν, αν και αυτά τα δύο είναι σημαντικά καθήκοντα για τα οποία είναι υπεύθυνοι όσοι ασχολούνται με το HR.

Αρκετοί εργοδότες σε πολλές εταιρείες στρέφονται στο τμήμα των Human Resources που έχουν ήδη μέσα στον οργανισμό τους και τους δίνουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν νέες κοινωνικές δεξιότητες και να αναπτυχθούν τόσο ως εργαζόμενοι όσο και ως άτομα. 

Ποιες δεξιότητες όμως θα πρέπει να έχει ένας HR manager για να χρησιμοποιεί αυτα τα εργαλεία και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του συγκεκριμένου τομέα;

Παρακάτω θα δούμε κάποιες χρήσιμες και σημαντικές δεξιότητες που μπορούν να συμβάλλουν στην διαχείριση αυτού του ρόλου.

  • Δεξιότητες Διαχείρισης Επιχειρήσεων

Οι σημερινοί επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν οργανωτικές προκλήσεις σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από μικρές, ιδιωτικές εταιρείες έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. 

Οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι αποτελεσματικοί ηγέτες που μπορούν να καθοδηγούν τους υπαλλήλους και να τους εξελίσσουν σε ηγέτες τους ίδιους. 

Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι σε θέση να καλλιεργούν μια προσέγγιση ηγεσίας και καθοδήγησης σε επίπεδο οργανισμού που θα αναπτύσσει ευέλικτους υπαλλήλους, θα δημιουργεί δημιουργικές ομάδες.

  • Στρατηγική σκέψη & Σχεδιασμός

Η ικανότητα στρατηγικής σκέψης και η χρήση αυτής της στρατηγικής σκέψης για την επιτυχή διαμόρφωση και τη συμβολή στην ηγεσία του οργανισμού είναι εξίσου σημαντική. Οι HR πρέπει να κατανοούν καλά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αποκτούν βιώσιμο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της επένδυσης στους ανθρώπους. 

Πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τις στρατηγικές ανάγκες του οργανισμού, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα τμήματα, και πρέπει να έχουν τις ικανότητες να βρίσκουν και να διατηρούν ανθρώπους που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες.

Ένας επιτυχημένος επαγγελματίας του ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από αυτές τις δεξιότητες σχεδιασμού, θα είναι πολύ άνετος στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων που βασίζονται σε μετρήσεις και αναλύσεις για την προώθηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της πρόσληψης, της κατάρτισης, της ανάπτυξης και της διατήρησης σε επίπεδο οργανισμού.

human resources
  • Συμβουλευτική

Πρέπει να είσαι σε θέση να συμβουλεύεις αποτελεσματικά τους εργαζόμενους, τους προϊσταμένους και τα ανώτερα στελέχη σε θέματα προσωπικού.

Αλλά δεν είναι μόνο το τι συμβουλεύεις τους εργαζομένους, αλλά και το πώς τους συμβουλεύεις. Για να φτάσεις στο σημείο να παρέχεις αξιόπιστες συμβουλες, πρέπει να επικοινωνείς και να αλληλεπιδράς συνεχώς με τρόπο που να δημιουργεί εμπιστοσύνη.

Σε αυτό το σημείο οι άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες καθίστανται ανεκτίμητες.

  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική επιτυχία σε κάθε τομέα, αλλά ιδιαίτερα στους ανθρώπινους πόρους, είναι η ικανότητα να επικοινωνούν καλά και να σχετίζονται με τους γύρω τους. 

Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού αλληλεπιδρούν συνεχώς με τους εργαζόμενους σε κάθε επίπεδο των οργανισμών τους και πρέπει να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν μαζί τους με θερμό, σαφή και επαγγελματικό τρόπο. 

Στους περισσότερους οργανισμούς, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ συναδέλφων, την καθοδήγηση εργαζομένων που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και την παροχή συμβουλών σε άτομα που χρειάζονται υποστήριξη.

Επειδή οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού συχνά ασχολούνται με ευαίσθητες πληροφορίες και τις παραδίδουν, είναι απαραίτητο να μπορούν να εκφράζονται καλά τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Η γνώση του πώς να διαμορφώνουν αποτελεσματικά τον τόνο, να διαχειρίζονται τη γλώσσα του σώματος και να εξατομικεύουν την επικοινωνία με βάση το άτομο στο οποίο απευθύνονται είναι βασικές δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

  • Ομαδικότητα

Ως επαγγελματίας ανθρώπινου δυναμικού συνεργάζεσαι με τους συναδέλφους σου στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, με διευθυντές αλλά και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην εταιρεία.

Το να είσαι ομαδικός οδηγεί επίσης σε περισσότερη συνεργασία, καινοτομία, ηθικό και ενθαρρύνει και άλλους να συνεργαστούν. Με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την αμοιβαία υποστήριξη, το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να ενισχύσει τη συνολική αίσθηση ομαδικής εργασίας μεταξύ των εργαζομένων. 

Η συνεργασία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού συχνά σημαίνει ότι συνεργάζεσαι με επαγγελματίες από πολλά διαφορετικά τμήματα, μερικά από τα οποία μπορεί να είναι εκτός του πεδίου. Είναι σημαντικό να έχεις επίγνωση για αυτά που δεν γνωρίζεις, ώστε με την ομαδικότητα και τη συνεργασία και να είσαι πρόθυμος να μάθεις.

  • Επίλυση Προβλημάτων

Ανάμεσα στη διαχείριση των εργαζομένων και την επίτευξη των στόχων τους, μία από τις βασικές δεξιότητες είναι η επίλυση προβλημάτων. Αυτό, γιατί ένας HR manager θα πρέπει να εντοπίζει προβλήματα και χρησιμοποιεί τη λογική, την κρίση και τα δεδομένα για να αξιολογήσει εναλλακτικές και να προτείνει λύσεις για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Εντοπίζει και αξιολογεί τα προβλήματα και τις πιθανές αιτίες για τον προσδιορισμό των βαθύτερων αιτιών και των επιπτώσεων και φροντίζει για την εξάλειψη τους στον οργανισμό.

  • Έρευνα & Ανάλυση Δεδομένων

Η επίλυση προβλημάτων συχνά προϋποθέτει την ανάλυση δεδομένων και τον εντοπισμό τάσεων, τα οποία οι οργανισμοί διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό χάρη στα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει στοιχείων, να κερδίζουν την υποστήριξη των εργαζομένων ώστε να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αξιολογούν την επιτυχία των εν λόγω πολιτικών ή πρωτοβουλιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη σύνοψη των δεδομένων, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται ανθρώπινη επαφή για την ερμηνεία τους και τη χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων.

Οι ερευνητικές δεξιότητες μπορούν επίσης να επιλύσουν προβλήματα και να δώσουν λύσεις. Μέσω μιας έρευνας μπορεί να αποκαλυφθούν νέες προσεγγίσεις που πρέπει να δοκιμαστούν. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσεις την κριτική σκέψη για να βεβαιωθεί ότι οι πηγές της έρευνας είναι αξιόπιστες και κατάλληλες για την εταιρεία.

soft skills
  • Προγραμματισμός καθηκόντων

Ο προγραμματισμός των καθηκόντων των εργαζομένων που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες, τα προσόντα και τις προτιμήσεις τους αποτελεί βασική αρμοδιότητα του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού. Όχι μόνο διασφαλίζει ότι η εργασία εκτελείται αποτελεσματικά και αποδοτικά, αλλά ενισχύει επίσης την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Οι εργοδότες επιθυμούν υποψηφίους HR με δεξιότητες προγραμματισμού, επειδή πολλές θέσεις απαιτούν την ιεράρχηση καθηκόντων στο ημερολόγιο μιας ομάδας ή μιας εταιρείας. Είναι σημαντικό να είσαι σε θέση να δημιουργήσεις ένα οργανωμένο σχέδιο που επιτρέπει σε όλους να επιτύχουν τους στόχους τους.

Συμπέρασμα

Η ανάπτυξη αυτών των βασικών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για κάθε επαγγελματία του ανθρώπινου δυναμικού που θέλει να ενισχύσει την απόδοσή του, να αναπτύξει την καριέρα του και να αποτελέσει πλεονέκτημα τόσο για τους ηγέτες όσο και για τους εργαζόμενους σε έναν οργανισμό.

Eάν θέλεις και εσύ να γίνεις ένας HR Professional και να μάθεις πως να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας, μπορείς να λάβεις συμμετοχή στο online διαδραστικό σεμινάριο skg.hr.

Note* 

Aυτές είναι ορισμένες από τις γενικές δεξιότητες που αναφέρονται και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον συγκεκριμένο ρόλο, τον οργανισμό και τον κλάδο.