Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

skg.code_logo_new-mktg.png

Σεμινάρια Marketing Strategy Planning

Μάθε πώς να φτιάχνεις στην πράξη ένα ολοκληρωμένο marketing strategy! Θα είσαι σε θέση να απογειώσεις τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας σου ή να αναζητήσεις μια υψηλόβαθμη θέση εργασίας.

Έναρξη επόμενου κύκλου: Οκτώβριος 2024

Γιατί σεμινάρια Marketing Strategy Planning με skg.education;

 • Μαθαίνεις δουλεύοντας με μια ομάδα πάνω σε projects και δεν μένεις στη θεωρία.
 • Επειδή οι τεχνικές γνώσεις ενός digital marketer δεν έχουν καμία κατεύθυνση χωρίς σαφείς στόχους και χάραξη στρατηγικής.
 • Επειδή το marketing είναι πολλά περισσότερα από στήσιμο διαφημίσεων και διαχείριση social media.
 • Επειδή θα μάθεις πώς να προωθείς σωστά από το μηδέν ένα νέο project στην αγορά.
 • Επειδή θα κατανοήσεις στην πράξη πώς να θέτεις στόχους, να αναλύεις δεδομένα και να χαράζεις ένα marketing strategy, ικανό να οδηγήσει μια εταιρεία σε μια επιτυχημένη προωθητική καμπάνια!
 • Επειδή θα λάβεις πιστοποίηση παρακολούθησης.
closeup-hands-of-business-team-colleagues-working-and-discussing-with-various-document-graph-e1650463608152.jpg
marketing-team-working-on-project-e1650464110710.jpg

Είναι για σένα

 • Αν θέλεις να δουλεύεις οργανωμένα επιδιώκοντας συγκεκριμένα αποτελέσματα.

 • Αν θέλεις να γνωρίζεις ποιοι είναι οι ιδανικοί πελάτες μιας επιχείρησης και πώς να τους προσεγγίσεις, επενδύοντας και όχι ξοδεύοντας το budget.

 • Αν θέλεις να μπορείς να οργανώσεις και να συντονίσεις μια ομάδα marketing.

 • Αν θέλεις να επεκτείνεις τις γνώσεις σου, επιδιώκοντας υψηλότερες απολαβές ή/και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Τι θα κερδίσω?

Τι θα μάθεις για το Marketing Strategy Planning

1. Έρευνα ανταγωνισμού

Θα είσαι σε θέση να κάνεις σωστή έρευνα ανταγωνισμού, για να κατανοήσεις πώς το μάρκετινγκ, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης συγκρίνονται με τους άμεσους ανταγωνιστές ή τον ευρύτερο κλάδο, βελτιώνοντας συνεχώς τη στρατηγική σου.

2. Έρευνα Καταναλωτή

Θα μάθεις πώς να κάνεις σωστή έρευνα καταναλωτή, με σκοπό να κατανοήσεις τις ανάγκες, την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να του προσφέρεις το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο που θα τον τραβήξει στο προϊόν μας.

3. Δημιουργία Buyer Personas

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας καταναλωτή, θα μάθεις πώς μπορείς να δημιουργήσεις Buyer Personas.

Φανταστικά ή πραγματικά profiles δηλαδή των ιδανικών πελατών μιας επιχείρησης, με σκοπό να επικοινωνήσεις προσωποποιημένα και πιο αποτελεσματικά το μήνυμα της επιχείρησης, με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε Buyer Persona.

4. Μεθοδολογίες SWOT & OKR

Η ανάλυση SWOT (δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές) είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης μιας εταιρείας και για την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού.

Με τη μέθοδο OKR μπορούμε να βάλουμε σε μία σειρά όλα τα μικρά βήματα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε, για να πετύχουμε βασικά αποτελέσματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στο όραμα μας.

Θα μάθεις λοιπόν να θέτεις σαφείς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, με βάση τις δυνατότητες της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ανήκει.

5. Branding - Campaigns

Ο σκοπός του Branding είναι να διασφαλίσει ότι μια επωνυμία, επικοινωνείται αφενός σωστά εσωτερικά, και αφετέρου παρουσιάζεται με συνέπεια στο κοινό ξεχωρίζοντας από τον ανταγωνισμό.

Οι Marketing Campaigns είναι σύνολα στρατηγικών δραστηριοτήτων που προωθούν τον στόχο μιας επιχείρησης.

Θα μάθεις πώς να σχεδιάζεις μια καμπάνια στα κατάλληλα κανάλια, πλατφόρμες και μέσα, για να έχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα βάσει στοχοθεσίας. Ακόμη θα μάθεις να χρησιμοποιείς δημοφιλή εργαλεία όπως είναι το Canva για τις καμπάνιες σου!

6. Financial Strategy

Θα μάθεις να κάνεις σωστό οικονομικό προϋπολογισμό για τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες των ενεργειών marketing.

7. Data Analysis

Θα μάθεις πώς να χρησιμοποιείς τα δεδομένα που προκύπτουν από τις marketing ενέργειες για την πρόβλεψη, την ανάλυση και τη βελτίωση της απόδοσης τους, με απώτερο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας.

8. Critical Thinking

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά τη χάραξη και την εφαρμογή ενός marketing strategy, είναι απαραίτητη δεξιότητα για κάθε marketer. Θα μάθεις πώς να ανταποκρίνεσαι σε κάποια απρόσμενη αλλαγή ή αποτυχία, δημιουργώντας παράλληλες εναλλακτικές στρατηγικές!

Ποιο είναι το πρόγραμα;
Εβδομάδα 1

・Γνωριμία ομάδων
・Έρευνα Ανταγωνισμού
・Feedback Soft skill session

Εβδομάδα 2

・Έρευνα καταναλωτή - Personas
・Time Management Soft skill session

Εβδομάδα 3

・Μεθοδολογία SWOT -Brand Kit
・Creativity Soft skill Session
・First Sprint - Παρουσίαση προόδου

Εβδομάδα 4

・Μεθοδολογία OKR - Strategies
・Conflict Resolution Soft skill session

Εβδομάδα 5

・Marketing Campaigns
・Adaptability Soft skill session
・Mock Interview

Εβδομάδα 6

・Financial Analysis
・Data Analysis
・Critical Thinking Soft skill session
・Τελική παρουσίαση project

Χρονοδιάγραμμα:

Ακολουθούν ενδεικτικά οι ημερομηνίες των meetings του προγράμματος. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες διαβάσματος/υλοποίησης του project τις οποίες οι συμμετέχοντες καθορίζουν με την ομάδα τους τις ώρες/ημέρες της επιλογής τους!
* Οι συμμετέχοντες έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος στα απογευματινά ή πρωινά τμήματα ανάλογα με το πρόγραμμά τους!

Εβδομάδα 1η: 11-17/3
Welcome Meeting: 11/3 – 18:00
Mentoring Session: 12/3 10:30 ή 18:00
Soft Skill Session: 13/3 10:30 ή 18:00

Εβδομάδα 2η: 18-24/3
Mentoring Sessions: 19/3 10:30 ή 18:00
Soft Skill Session: 20/3 10:30 ή 18:00

Εβδομάδα 3η: 25-31/3
Mentoring Sessions: 26/3 10:30 ή 18:00
Soft Skill Session: 27/3 10:30 ή 18:00

Εβδομάδα 4η: 1-7/4
First Sprint Meeting: 1/4 18:00
Mentoring Session: 2/4 10:30 ή 18:00
Soft Skill Session: 3/4 10:30 ή 18:00

Εβδομάδα 5η: 8-14/4
Mentoring Session: 9/4 10:30 ή 18:00
Soft Skill Session: 10/4 10:30 ή 18:00
CV & Interview Workshop: 11/4 18:00

Εβδομάδα 6η: 15-21/4
Mentoring Session: 16/4 10:30 ή 18:00
Soft Skill Session: 17/4 10:30 ή 18:00

Goodbye Meeting: 22/4 18:00

Μέντορες

Γιώτα Γούλα

Η Γιώτα είναι Digital Marketing Manager (ΜΒΑ) και εργάζεται ως Marketing Manager στην skg.education. Είναι επίσης η mentor του προγράμματος skg.marketing. Οι επαγγελματικές της δραστηριότητες εστιάζονται στην ανάπτυξη και την εκτέλεση στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς και στη διαχείριση ομάδων. Η δράση της συμβάλλει στην ανάπτυξη και την επιτυχία της εταιρείας, ενώ ως μέντορας, μεταφέρει τις γνώσεις της και στηρίζει νέους επαγγελματίες στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ελένη Γούλα

Η Ελένη Γούλα είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στον τομέα του Μάρκετινγκ και στην skg.education είναι υπεύθυνη των Social Media αλλά και της Δημιουργίας Περιεχομένου. Ως μέντορας στο skg.marketing, έχει στόχο να δώσει έμπνευση και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες παρέχοντάς τους συμβουλές και γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να προωθήσουν την καριέρα τους με επιτυχία.

Τι λένε οι απόφοιτοι?

Πρόλαβε την early bird προσφορά -50% έως 18/02!

Early Registration

399
199
 • Εξασφάλισε μία θέση στο πρόγραμμα του Οκτωβρίου από τώρα κιόλας! Πάρε εδώ την ευκαιρία να κλείσεις τη θέση σου και να επωφεληθείς από τη Super Early Registration προσφορά -50%​
-50%

Full Price

399
 • Έναρξη Σεμιναρίου: Οκτώβριος 2024
 • Η τιμή ισχύει μέχρι την εξάντληση των θέσεων

Teams

Ως -60%
 • Από 3+ άτομα
 • Έλα μαζί με τους φίλους σου για να κερδίσεις ακόμη περισσότερα!
 • Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email για να πάρεις αυτή την προσφορά!​

Συχνές ερωτήσεις

Πότε ανοίγουν οι εγγραφές?

Πλέον οι εγγραφές για το πρόγραμμα είναι πάντα ανοιχτές και μπορείς να εξασφαλίσεις τη θέση σου χωρίς να περιμένεις! 

P.S. Όσο πιο νωρίς κάνεις και την εγγραφή σου, τόσο πιο πολύ κερδίζεις και με τις Early Registration προσφορές!

Ο νέος κύκλος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια βεβαίωση συμμετοχής από την skg.education

Το skg.marketing λειτουργεί σε 2 κύκλους ανα έτος!

Οχι, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζεις τις μεθοδολογίες, αρκεί να έχεις όρεξη να μάθεις και να δουλέψεις σε αυτές!

Με την εγγραφή σου, παίρνεις πρόσβαση σε χρήσιμα resources και οδηγίες για το project και τις μεθοδολογίες που θα ακολουθήσεις! Ακόμη, κάθε εβδομάδα θα συμμετέχεις σε ένα mentoring call όπου θα σου δίνονται οδηγίες και συμβουλές για την υλοποίηση του project. Τέλος, κατα τη διάρκεια του προγράμματος μπορείς να κλείσεις 1-1 συναντήσεις με την marketing mentor όσες φορές το χρειαστείς για να λάβεις προσωπική καθοδήγηση και συμβουλές!

Για την υλοποίηση του project και τη συμμετοχή στα sessions, θα χρειαστεί να έχεις περίπου διαθέσιμες 14 ώρες την εβδομάδα. Το εβδομαδιαίο soft skill session διαρκεί περίπου 2 ώρες και τις υπόλοιπες θα μπορείς να τις διαθέσεις στο project! Όλα τα meetings είναι ζωντανά και όχι προεγγεγραμένα.

O κάθε κύκλος φέρνει και ενα ξεχωριστό project, για να δοκιμάσεις και να εξελίξεις τις ικανότητές σου ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προιόντος!

Όταν δηλώνεις τη συμμετοχή σου επιλέγεις αν θα ήθελες να δουλεύεις πρωινές ή απογευματινές ώρες έτσι ώστε να μπεις σε μια ομάδα! Έπειτα, συννενοείσαι με την ομάδα σου για τις ώρες και τις ημέρες που θέλετε να δουλέψετε!

Έχεις κι άλλες απορίες?

Στείλε μας ένα email στο info@skg.education
ή κάλεσέ μας στο +30 697 202 1750