Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

Πολυτιμότερες Δεξιότητες Βιογραφικού

Πολυτιμότερες Δεξιότητες Βιογραφικού

Η σύνταξη ενός καλού βιογραφικού είναι μια δύσκολη διαδικασία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τέχνη της “εξισορρόπησης”. 

Μερικές φορές μπορεί να αποτελεί πρόκληση το να διατηρήσεις το βιογραφικό σου σύντομο και περιεκτικό, περιλαμβάνοντας όμως αρκετές ποιοτικές πληροφορίες, ώστε να αφήσεις καλές εντυπώσεις στον υπεύθυνο προσλήψεων.

Ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο βιογραφικό σου είναι οι δεξιότητες. Αποτελεί το κλειδί για να δείξεις σε έναν εργοδότη ότι έχεις τα απαραίτητα προσόντα για την εκάστοτε θέση και να βρεθείς ψηλά στην κατάταξη, σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους που έχουν κάνει αίτηση.

Παρόλο που θεωρείται αυτονόητο, θυμήσου ότι οποιεσδήποτε εργασιακές δεξιότητες αναφέρονται στο βιογραφικό σου θα πρέπει να είναι δεξιότητες που πραγματικά κατέχεις. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δεξιοτήτων και πρέπει να είσαι σε θέση να επιλέξεις αυτές που είναι απαραίτητες για το βιογραφικό σου. 

Στο άρθρο αυτό θα βρεις τις 10 πολυτιμότερες δεξιότητες που πρέπει να υπάρχουν στο βιογραφικό σου, και θα συμβάλλουν στην επόμενη πολυπόθητη πρόσληψη σου. 

Συνδυασμός Hard Skills & Soft Skills

Οι εργοδότες αναζητούν να προσλάβουν υπαλλήλους που διαθέτουν τον σωστό συνδυασμό δύο διαφορετικών τύπων δεξιοτήτων: soft skills (“μαλακές” δεξιότητες) και hard skills (“σκληρές” δεξιότητες)

Οι “σκληρές” δεξιότητες συνήθως διδάσκονται ενώ οι “μαλακές” δεξιότητες είναι πολύ πιο δύσκολο να αναπτυχθούν, καθώς αποτελούν τυπικά χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας και, επομένως, εξαιρετικά πολύτιμα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα soft skills μπορούν να ενισχύσουν τις hard skills σου.

Πάμε να δούμε λοιπόν τις 10 βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να συμπεριλάβεις στο βιογραφικό σου.

5 απαραίτητα soft skills

Τα soft skills αφορούν στις προσωπικές δεξιότητες και ιδιότητες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι. Είναι οι δεξιότητες που μας βοηθούν να αλληλεπιδρούμε με τους συναδέλφους μας, να διαχειριζόμαστε καταστάσεις και να αποδίδουμε καλά σε ένα περιβάλλον εργασίας. 

Οι δεξιότητες αυτές, είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως οι πωλήσεις, και είναι δύσκολο να διδαχθούν. Μπορούμε να τις αναπτύξουμε καθημερινά, τόσο σε οικιακό, όσο και σε επαγγελματικό περιβάλλον.

1. Δημιουργικότητα

Το να σκέφτεσαι “έξω από το κουτί” (out of the box) και να βρίσκεις δημιουργικές λύσεις αποτελεί ένα πραγματικό πλεονέκτημα σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρίσκεσαι.

Η δημιουργικότητα μπορεί να φανεί στο βιογραφικό σου μέσω ενός προβλήματος που έλυσες ή μέσω μιας δημιουργικής δεξιότητας, όπως η γραφή ή το σχέδιο.

2. Κριτική Σκέψη

Το να μπορείς να σκέφτεσαι λογικά και στοχαστικά είναι η βάση της κριτικής σκέψης. Οι εργοδότες θέλουν εργαζόμενους που μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα και να καθορίσουν τα καλύτερα βήματα που απαιτούνται.

 Όσοι σκέφτονται κριτικά βρίσκουν εναλλακτικούς και καλύτερους τρόπους για να λειτουργούν στην εργασία τους.

3. Συνεργασία

Οι περισσότερες δουλειές απαιτούν αρκετές φορές τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους και οι εργοδότες θέλουν να ξέρουν ότι μπορείς να λειτουργήσεις κατάλληλα σε ένα ομαδικό περιβάλλον. 

Ορισμένες θέσεις εργασίας επιβραβεύουν τη συγκεκριμένη ικανότητα περισσότερο από άλλες.

4. Προσαρμοστικότητα

Πολλοί οργανισμοί και εταιρείες προτιμούν υπαλλήλους, που είναι δυναμικοί και προσαρμόσιμοι σε κάθε κατάσταση ή που έχουν τη φυσική ικανότητα να χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους και προσεγγίσεις σε διαφορετικές συνθήκες, για να έχουν το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

5. Διαχείριση χρόνου

Οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου σου επιτρέπουν να ολοκληρώσεις τη δουλειά και το κάθε project σου πριν από την εκάστοτε προθεσμία, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. 

Η οργανωτικότητα μπορεί να σε βοηθήσει να κατανέμεις την εργάσιμη ημέρα σου σε συγκεκριμένες εργασίες ανάλογα με τη σημασία τους. Η βαθιά κατανόηση των ατομικών, ομαδικών και εταιρικών στόχων αποτελεί βασική προϋπόθεση της σωστής διαχείρισης του χρόνου. 

Οι σχετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου περιλαμβάνουν:

  • την ανάθεση εργασιών
  • τη συγκέντρωση
  • τον καθορισμό στόχων
  • την οργάνωση
  • και την προτεραιότητα που δίνεται σε ορισμένες εργασίες.

5 απαραίτητα hard skills

Hard skills βιογραφικού

Τα hard skills είναι οι ικανότητες που διαθέτει κάποιος και αφορούν στην εργασία ή/και τον κλάδο του. Γενικά, αυτές σχετίζονται περισσότερο με τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις που αποκτούμε μέσω της εκπαίδευσης, προγραμμάτων πιστοποίησης, εκπαιδευτικού υλικού ή εργασιακής εμπειρίας. 

Συνήθως, κάθε κλάδος ή τύπος εργασίας έχει ως προαπαιτούμενο ένα σύνολο «σκληρών» δεξιοτήτων. 

Θα πρέπει να κάνεις μία σχετική έρευνα και εξετάσεις προσεκτικά την περιγραφή της οποιασδήποτε θέσης εργασίας, ώστε να προσδιορίσεις ποιες από αυτές τις δεξιότητες διαθέτεις και ποιες μπορούν να εφαρμοστούν στη θέση αυτή.

Οι πιο σημαντικές «σκληρές» δεξιότητες ή αλλιώς hard skills που πρέπει να συμπεριλάβεις στο βιογραφικό σου είναι οι εξής:

1. Γνώσεις Λογισμικού Υπολογιστών και Εφαρμογών (softwares/apps)

Η λίστα με τα επαγγέλματα που δεν απαιτούν τη χρήση υπολογιστών και ορισμένων τύπων λογισμικού είναι πολύ μικρή στις μέρες μας. Οι δεξιότητες λοιπόν που σε βοηθούν να χρησιμοποιείς αποτελεσματικά διάφορα προγράμματα και εφαρμογές υπολογιστών, εκτός από πολύτιμες είναι και άκρως απαραίτητες. 

Ανάλογα με τη θέση εργασίας, κάποιοι εργοδότες μπορεί να τις θεωρούν ως βασική προϋπόθεση για την πρόσληψη σου, όπως η advanced χρήση υπολογιστικών φύλλων (excel) ή η γνώση μιας συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού.

2. Ανάλυση δεδομένων

Η κατανόηση των δεδομένων αποτελεί μία βασική δεξιότητα για πολλές θέσεις εργασίας στις οποίες θα κληθείς να αναλύσεις μετρήσεις και να τις χρησιμοποιήσεις στην πράξη, καθιστώντας τις αναλυτικές δεξιότητες εξαιρετικά πολύτιμες, ώστε να υπάρχουν στο βιογραφικό σου.

3. Διαπραγματευτικές δεξιότητες

Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, την αγορά μετοχών ή εμπορευμάτων, τη διαμεσολάβηση συμφωνιών για την παραγωγή ή τη μεταφορά, τη δημιουργία συνεργασιών για διαφήμιση ή επενδύσεις κ.ά.

Επομένως, οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης είναι αρκετά σημαντικές για την επιτυχία και την εξέλιξη σε αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους

4. Διοικητικές δεξιότητες

Ακόμα κι αν η δουλειά σου δεν έχει καθαρά διοικητικό χαρακτήρα, οι διοικητικές δεξιότητες είναι αρκετά σημαντικές για κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς σου. 

Οι διοικητικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τα πράγματα που κάνεις για να διαχειριστείς το ρόλο σου ως προς την οργάνωση, τον προγραμματισμό, τη σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διαχείριση αρχείων κλπ. 

5. Ξένες γλώσσες

Το να είσαι δίγλωσσος μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις από τον ανταγωνισμό σου. Ακόμα κι αν μία θέση εργασίας δεν απαιτεί οπωσδήποτε έναν δίγλωσσο υπάλληλο, μπορεί να συντελέσει στο να σε δει ευνοϊκά ο υπεύθυνος προσλήψεων. 

Είναι σύνηθες να χρειάζεται κάποιος με ευχέρεια στις ξένες γλώσσες για να βοηθήσει τους πελάτες ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε επικοινωνία, επομένως χρησιμοποίησε αυτή την ικανότητα στο βιογραφικό σου.

Tips για να καταχωρήσεις σωστά τις δεξιότητες στο βιογραφικό σου

1. Ταξινόμηση δεξιοτήτων κατά συνάφεια

Εάν κάνεις αίτηση για μία θέση που έχει σχέση με τις πωλήσεις, η προϋπηρεσία σου ως μηχανικός αυτοκινήτων δεν είναι και η πιο σχετική. Θα πρέπει να δώσεις έμφαση στην εργασιακή εμπειρία σου που μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν ρόλο πωλήσεων.

Ωστόσο, εάν δεν διαθέτεις σχετική εμπειρία, σκέψου ποια από τις θέσεις που έχεις αναλάβει απαιτούσε συναφείς δεξιότητες.

2. Ενότητα με “Σημαντικά σημεία”

Τα σύγχρονα βιογραφικά έχουν κατασκευαστεί για να είναι προσανατολισμένα ως προς την αξία, κάτι που απαιτεί την παροχή πληροφοριών που βασίζονται περισσότερο στα επιτεύγματα, παρά στα tasks που αναλαμβάνεις. 

Εάν είχες πολλούς ρόλους με διαφορετικά επιτεύγματα, επίλεξε τους τέσσερις κορυφαίους για τους οποίους είσαι πιο περήφανος και ενσωμάτωσέ τους σε μια ενότητα του βιογραφικού που θα ονομάσεις: “Σημεία σταθμοί καριέρας”.

3.Κατηγοριοποίηση ανά δεξιότητα

Εάν βρίσκεσαι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο της καριέρας σου, πιθανότατα έχεις πολλαπλές ευθύνες που αφορούν σε διάφορα τμήματα. 

Για παράδειγμα, εάν είσαι διευθυντής σε μια εταιρεία, οι ευθύνες σου μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

  • διαχείριση προσωπικού
  • διατήρηση ομαλών καθημερινών λειτουργιών
  • επικοινωνία με βασικούς ενδιαφερόμενους ή/και προμηθευτές
  • ανάπτυξη και διαχείριση έργων
  • αλλά και πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

Είτε με τις πληροφορίες που βασίζονται σε κάποιο task, είτε με τα επιτεύγματά σου, μπορείς να κατηγοριοποιήσεις το περιεχόμενο σε ενότητες για να δείξεις την ποικιλομορφία των ευθυνών που μπορείς να αναλάβεις.

Συμπέρασμα για δεξιότητες βιογραφικού

Οι δεξιότητες καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι του βιογραφικού σου που παίζει κρίσιμο, έως και καθοριστικό ρόλο στην εντύπωση που θα δημιουργήσεις σε έναν υπεύθυνο προσλήψεων ή στην τελική απόφαση για την πρόσληψη σου.

Επομένως, πρέπει να ξέρεις ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που δεν μπορούν να λείπουν από το βιογραφικό σου, αλλά και τον τρόπο ώστε να συμπεριλάβεις τον κατάλληλο συνδυασμό των soft & hard skills σου! 

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορείς επίσης να βρεις πλούσιο δωρεάν υλικό από την ψηφιακή βιβλιοθήκη της skg.education με δωρεάν e-books που περιέχουν όλες τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με τη δόμηση του βιογραφικού σου, αλλά και την καθοδήγηση που χρειάζεσαι για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στην καριέρα σου!

Δες επίσης, πώς να φτιάξεις βιογραφικό με παράδειγμα, αναλυτικά.

Συχνές ερωτήσεις – Σύντομες απαντήσεις

1. Ποια είναι τα απαραίτητα soft skills ενός βιογραφικού;

1. Δημιουργικότητα
2. Κριτική σκέψη
3. Συνεργατικότητα
4. Προσαρμοστικότητα
5. Διαχείριση χρόνου

2. Ποια είναι τα απαραίτητα hard skills ενός βιογραφικού;

1. Γνώση softwares
2. Ανάλυση δεδομένων
3. Διαπραγματευτικές ικανότητες
4. Διοικητικές ικανότητες
5. Ξένες γλώσσες