Upskilling & Reskilling

...όπως θα έπρεπε να είναι.

5 skills για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας ως προγραμματιστής

5 skills για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας ως προγραμματιστής

Εάν θέλεις να ακολουθήσεις την καριέρα ενός επιτυχημένου προγραμματιστή, θα πρέπει να ενημερωθείς και για τις απαραίτητες δεξιότητες που θα πρέπει να έχεις. 

Μεταξύ άλλων αυτό το επάγγελμα απαιτεί δημιουργικότητα, ακρίβεια και την ικανότητα να συνεργάζεσαι με άλλους για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ας δούμε αναλυτικότερα 5 βασικά skills που θα σου φανούν χρήσιμα.

1.Time management

soft skill

Για τους προγραμματιστές, το time management αποτελεί ένα πολύ σημαντικό soft skill. Οι προγραμματιστές συνήθως έχουν αρκετά tasks και η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να οργανώνουν τις εργασίες τους και να εκπληρώνουν τα deadlines.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προλάβουν την άμεση αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων και να αποφύγουν την καθυστέρηση της παράδοσης του έργου τους. 

Οι προγραμματιστές πρέπει να διευρύνουν τις γνώσεις τους για να ακολουθούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ο σωστός χρονικός προγραμματισμός επιτρέπει την εκπαίδευση και την έρευνα νέων τεχνολογιών.

Το να δημιουργείς έναν ποιοτικό κώδικα είναι σημαντικό για την επιτυχία σου ως προγραμματιστής. Ο χρονικός προγραμματισμός βοηθά στην εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων. 

2. Γλώσσες προγραμματισμού

soft skill coding

Ως προγραμματιστής θα πρέπει να γνωρίζεις τουλάχιστον μία γλώσσα προγραμματισμού. Η Python, η JavaScript ή η C++  είναι αρκετά γνωστές γλώσσες χάρη στις πολύπλευρες εφαρμογές και την ευέλικτη χρησιμότητα τους.

Εάν πάλι δεν ξέρεις με ποια απ’ όλες τις γλώσσες προγραμματισμού να ξεκινήσεις, μπορείς να συμβουλευτείς το blog  ‘’Με ποια Γλώσσα Προγραμματισμού να Ξεκινήσω;

Ας γνωρίσουμε όμως λίγο καλύτερα τις γλώσσες προγραμματισμού. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν το μέσο με το οποίο οι προγραμματιστές μεταφέρουν τις ιδέες τους σε λειτουργικό κώδικα που μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή. Επιτρέπουν την αυτοματοποίηση εργασιών και αυτό μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να μειώσει τα λάθη.

Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού για να δημιουργήσουν εφαρμογές λογισμικού, ιστοσελίδες, παιχνίδια και άλλα ψηφιακά προϊόντα.

Είναι ουσιαστικά το πιο σημαντικό και βασικό εργαλείο τους για να αναλύουν δεδομένα, να δημιουργούν αλγορίθμους και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα.

Με το skg.code μπορείς να μάθεις πως να δημιουργείς ένα mobile app από την αρχή με την χρήση κώδικα, αποκτώντας παράλληλα νέες δεξιότητες. 

3. Επικοινωνία και Συνεργασία

cooperation skills

Πολλοί προγραμματιστές συχνά παραβλέπουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς νομίζουν ότι εργάζονται κυρίως με υπολογιστές. Ωστόσο, να θυμάσαι ότι εκτός από την εξοικείωση με τις γλώσσες προγραμματισμού καλό θα ήταν να διαθέτεις ή να αναπτύξεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες για να μεταφέρεις τις ιδέες σου και τα στάδια υλοποίησης τους στους συναδέλφους ή στους πελάτες σου. 

Εκφράζοντας με σαφήνεια τις ιδέες σου και κατανοώντας τους άλλους, μπορείς να συνεργαστείς ομαλά και να πετύχεις τους στόχους του project σου..

Να θυμάσαι πως με την καλή επικοινωνία μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας.

4. Δεξιότητες εντοπισμού σφαλμάτων και επίλυσης προβλημάτων

soft skills

Ολόκληρη η βάση της συγκεκριμένης θέσης εργασίας είναι η επίλυση προβλημάτων με τη δημιουργία λύσεων σε ό,τι χρειάζεται το κάθε project. Αφού γράψουν κώδικες και δημιουργήσουν προγράμματα, οι προγραμματιστές βρίσκουν και διορθώνουν επίσης τυχόν προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. 

Αυτό δεν είναι συχνά εύκολη υπόθεση, δεδομένου ότι ακόμη και το πιο μικρό λάθος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει χάος σε ένα πρόγραμμα.

Η αποσφαλμάτωση είναι μία από τις κρίσιμες τεχνικές δεξιότητες για τον προγραμματισμό. Θα πρέπει να εντοπίζονται τυχόν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες, όσο πιο άμεσα γίνεται. 

Εκτός αυτού, ένας προγραμματιστής θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα χρησιμοποιώντας εξαιρετικές προγραμματιστικές δεξιότητες. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τα έργα σου και η επίλυση προβλημάτων είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα που πρέπει να κατακτήσεις.

5. Feedback, feedback, feedback

soft skills

Το feedback παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες ενός προγραμματιστή. Αυτό επιτρέπει στον προγραμματιστή να εστιάσει σε περαιτέρω εκπαίδευση και βελτίωση. Μπορεί να παράσχει προτάσεις για τη βελτίωση του κώδικα, την ανακάλυψη πιθανών προβλημάτων ή την προώθηση βέλτιστων πρακτικών.

Επίσης, βοηθά τον προγραμματιστή να κατανοήσει πιο ακριβώς τις ανάγκες του πελάτη και να προσφέρει λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα.

Ένα ακόμη θετικό είναι ότι ενθαρρύνει τον προγραμματιστή και ενισχύει την αυτοπεποίθησή του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Πέρα από το ότι διευκολύνει την ανοιχτή επικοινωνία και βοηθάει στην εξάλειψη πιθανών παρεξηγήσεων μεταξύ μελών της ομάδας, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου, αναγνωρίζοντας τις θετικές του πτυχές και επιτεύγματα του.

Συμπέρασμα

Είναι απαραίτητο να κάνεις έρευνα και να κατανοείς τις δεξιότητες που απαιτούνται για το επάγγελμα που σε ενδιαφέρει ώστε να τις αναπτύξεις και να ξεχωρίσεις ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους. 

Το επάγγελμα του προγραμματιστή απαιτεί κυρίως λογική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι προγραμματιστές συχνά αντιμετωπίζουν νέες τεχνολογίες και πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένοι. Η συνεργασία και η ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλους είναι σημαντικές δεξιότητες για την επιτυχία σου στον χώρο. 

Παρόλο που είναι μία απαιτητική θέση εργασίας, η πραγματοποίηση του project και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της δουλειάς σου είναι μια από τις καλύτερες ανταμοιβές.